• Kidričeva ulica 4, 6210 Sežana
  • 05 730 24 90
  • tehnicom.doo@siol.net

SANITARNA OPREMA